0000000 Documento sin título
INSKRIPZIO ORRIA - HOJA DE INSCRIPCION - ARTESANOS
bilboko 6.udaberriko artisau azoka
7.feria de primavera de bilbao
del 07 al 17 de abril

Izena emateko azken eguna Otsailaren 26a izango da - El plazo de inscripción se cierra el 26 de febrero
Parte-hartze arau orokorrak - Descargatu pdf. - Bases generales de participación - Descargar pdf.
Inskripzio orria ondo irakurtzeko eta lasai betetzeko eskatzen dizuegu.
Orri honetan biltzen diren datuak erakusleen katalogoan agertuko direnak izango dira eta.

Le aconsejamos que lea detenidamente la solicitud de inscripción, y rellénela con calma.
Los datos que nos aporte en esta hoja, serán los que aparecerán en el catalogo de expositores.
Stand-aren Izena / Nombre para el Stand
I.F.Z. edo N.A.N. / N.I.F. o D.N.I
Izena / Nombre
Herria / Localidad
Abizenak/apellidos
Herrialdea / Provincia
Helbidea / Direccion
Zbk. / Nº Sol./ Piso
C.Postal
P-elektronikoa / e-mail
Tfnoa /Tel.
Web Gunea / Pagina Web
Faxa / Fax.
Automobilaren matriKula/Matricula del Vehiculo
Mugikorra / Movil
¿Stand-ean zu zeu izango al zara? / ¿Atenderas el stand personalmente?
Artisauen erregistroan ZK / Nº registro artesano
Zure lanbidearen erakustaldia egingo duzu standean ? / ¿Haras demostración de tu oficio en el stand?
Jarduera hartzen/ Actividad a la que se dedica
Erabiltzen duzu industrialki elaboratutako elementuren bat? Zein? / ¿Utilizas algún elemento elaborado industrialmente ? ¿Cual?
Kontu korronte Zk. / Nº Cuenta Corriente con IBAN
Deskriba ezazu zure piezen elaborazio-prozesua / Describe el proceso de elaboración de tus piezas
Oharrak/ Notas:
   
Bizkaia
Resto Euskal herria
Batuketa-Suma
Stand-aren neurriak / Dimensiones de Stand. 3x2 mt. 6m2 690 € 1090 €
GUZTIRA / TOTAL
 

Gogora ezazu azokan parte hartzeko formularioa ondo beteta bidaltzeaz gain, ondorengo dokumentuak bidali behar dizkiguzula ohiko postaz edo posta elektronikoz
Recuerda que además de enviar el formulario relleno correctamente para solicitar la feria, debes enviarnos por correo ordinario o electronico, los siguientes documentos:
  • Karnet-erako argazki txikia bat ((Arbasoko bazkide izan ezik))/ Fotografía tipo DNI (excepto socios de Arbaso)
  • Probintziako Erregistro-errolda, edo artisau txartela /Certificado actualizado del Registro de Artesanos, o carné de artesano.
  • Autonomoetako azken 3 ordainagirien fotokopia / Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos
  • Katalogorako mozkinen 5 argazkiak -lau saltzen diren objetuenak eta bestea stand- arenak- (formatu digitalean) / 5 fotografías de producto para el catalogo , -una del stand montado con los productos que pretende exponer o vender en la feria- (en formato digital - a 300 pixel/pulgada)
  • Kompromiso eskutitza sinatuta/Carta de compromiso firmada. descargar pdf
  • Pribatutasun eskutitza sinatuta/Carta de privacidad firmada. descargar pdf
  • Kurrikulum profesional labur bat. ((Arbasoko bazkide izan ezik))/ breve curriculum profesional (excepto socios de Arbaso)
  • Aurkeztu beharreko produktuen zerrenda, prezioak eta erabilitako lehengaiak zehaztuta. / Listado de productos a presentar con una relación de precios y materias primas utilizadas.
 
 
-ARBASO- 306 Posta kutxa 48200 Durango (Bizkaia)   Tel. : 946 218 196   e-mail: artisautza@arbaso.com   www.eskutartie.biz  /  eskutartie.blogspot.com 
O!